Unghästkurs, inför inridning

Limmerhults Häst- & Ryttarutveckling välkomnar dig till unghästkurs, inför inridning. 5 tillfällen.

Kursen riktas huvudsakligen till dig som har en oinriden unghäst och som själv vill förbereda den för inridning, sitta in hästen. Hästras/disciplin spelar ingen roll!

Kursen kommer bestå av en teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen kommer till största del ske i paddocken på Limmerhult.

Under den teoretiska delen kommer vi bl.a. diskutera vad ledarskap är, vad en bra ledare/lärare har för egenskaper, olika typer av unghästar, olika träningsmetoder. 

Under den praktiska delen kommer vi tillsammans hjälpas åt, vara varandra behjälpliga vid behov i de olika övningarna samt diskutera/reflektera över våra och hästens beteenden/reaktioner vid olika övningar. Vi kommer huvudsakligen arbeta med hästarna från backen och arbeta mycket med ledarskapet, kommunikationen och uppförandet. Lära oss förstå hästens beteende, varför den reagerar som den gör, hur vi snabbt kan upptäcka och korrigera ovälkommet beteende innan det blir ett allt för stort problem, samt förstärka positivt beteende. Vi jobbar utifrån din hästens individuella egenskaper, behov och utbildningsnivå, samt utifrån din egen kunskapsnivå. 

Jag har under mina år som hästtränare inspirerats av Monty Roberts, Pat Parelli, Klaus Ferdinand Hempfling, Clint Andersson mfl. Plockat smått och gott samt gjort om det till mitt.

 

Antal medverkande, max 6 st med häst

Pris : 3250kr/ekipage (vid anmälan om deltagande binder du dig att betala hela kursavgiften även om du inte kan vara med alla träningstillfällen).

Åhörare utan häst är välkomna, 250kr/pers. och tillfälle.

Vid intresse hör av dig!