Unghästkurs, rida unghäst

Limmerhults Häst- & Ryttarutveckling välkomnar dig till unghästkurs, rida unghäst, 5 tillfällen.

Kursen riktas huvudsakligen till dig som har en inriden unghäst och som vill lära dig mer om hur man går tillväga för att vidareutveckla hästen.

Kursen kommer bestå av en teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen kommer till största del ske i paddocken på Limmerhult.

Under den teoretiska delen kommer vi bl.a. diskutera vad ledarskap är, vad en bra ledare/lärare har för egenskaper, olika typer av personligheter hos hästar, olika träningsmetoder. 

Under den praktiska delen kommer vi tillsammans hjälpas åt, vara varandra behjälpliga vid behov i de olika övningarna samt diskutera/reflektera över våra och hästens beteenden/reaktioner vid olika övningar. Vi kommer arbeta med hästarna både från backen och från ryggen. Fokus kommer ligga på ledarskap, kommunikation, en harmonisk inlärningsmiljö. Lära oss förstå hästens beteende, varför den reagerar som den gör, hur vi snabbt kan upptäcka och korrigera ovälkommet beteende innan det blir ett allt för stort problem, samt förstärka positivt beteende. Hur vi steg för steg bygger upp förståelse för våra hjälpor. Börjar förbättra gångarterna. Vi jobbar utifrån din hästens individuella egenskaper, behov och utbildningsnivå, samt utifrån din egen kunskapsnivå. 

Jag har under mina år som hästtränare inspirerats av Monty Roberts, Pat Parelli, Klaus Ferdinand Hempfling, Clint Andersson mfl. Plockat smått och gott samt gjort om det till mitt vid markarbetet. I ridningen lägger jag mkt fokus på ryttarens sits, för att ryttaren på ett så rättvis och harmoniskt sätt som möjligt ska kommunicera med hästen på dess vilkor.

 

Antal medverkande, max 6 st med häst

Pris : 3250kr/ekipage (vid anmälan om deltagande binder du dig att betala hela kursavgiften även om du inte kan vara med alla träningstillfällen).

Åhörare utan häst är välkomna att delta, 250kr/pers. och tillfälle.

Vid intresse hör av dig!