Vad kan behandlas/lindras?

· Rörelsestörningar:hästen rör sig orytmiskt, går på dubbla spår, arbetar olika i vänster och höger varv, hoppar snett över hinder, har svårt att ställa upp sig lika på alla fyra hovarna, svårare att fatta galopp åt ett håll, drar snett i vagnen, sadeln drar snett, m.m.

· Humörsvängningar: hästen blir lätt stressad och nervös, deprimerad och ovillig att arbeta, sur vid sadling, selning, borstning, betsling, sadeltvång.

· Behandlad för skador: sekundära hältor eller ryggproblem kan uppstå och finnas kvar efter att den ursprungliga skadan läkt ut. Symptomen är ofta små till en början men problemen ackumuleras och kan så småningom leda till nya skador.

· Smärtor i käkled, nacke, rygg, bäcken

· Sned i nacke, bogar, bäcken

· Musklar sig dåligt eller ojämnt, muskelkramper, spända muskler

· Dålig cirkulation, svullnader, gallor pga. dåligt lymfdränage

· Diffusa problem

· Drabbas ofta av infektioner

· Akuta trauman: hästen går omkull, rullat fast i boxen, gått över/under bommen i transporten, m.m.

 

Normalt brukar en tydlig förändring hos hästen visa sig efter 3 – 4 behandlingar men det är väldigt individuellt och beror på vad problemet är och hur länge hästen har haft problemet. Låt gärna din häst få en kraniosakral behandling då och då i förebyggande syfte. Det ger hästen bättre förutsättningar att prestera det du önskar. Med den kraniosakrala behandlingens unika metoder att arbeta via kroppens fascia når man mycket djupare än med t ex traditionell massage.

Att tänka på inför behandling

  • Hästen ska vara torr.
  • Ta gärna in hästen en stund innan behandlingen och låt den äta så den är relativt nöjd innan behandling, om vi inte beslutar att behandla i dess hage. 
  • För bästa resultat sker behandlingen på en för hästen lugn och trygg plats.
  • Är hästen vaccinerad eller avmaskad, avvakta med behandling 2-3 veckor.
  • Efter behandling bör hästen vila samma dag och gärna 1-2 dagar efter, promenader går bra. Ska hästen skos samma dag görs behandlingen efter skoning.
  • Om du väljer KS terapi för din häst rekommenderas att du undviker bl.a. djupvågsbehandling och stötvågsbehandling minst 1 månad efter KS behandlingen. Använder du KS till din häst långvarigt bör du helt undvika dessa typer av behandlingar då hästens system är vidöppet och vant sig vid mjukare metoder.

När är det olämpligt att behandla?

· Feber

· Pågående infektion

· Dräktighet

· Epilepsi

· Stroke

· Cancerbehandling

· Behandlas med smärtstillande eller antibiotika